SBB|CFF|FFS

 Fahrplan

 Nach:  8957 Spreitenbach, Industriestrasse 169
 Datum: 
 Zeit:  Abfahrt  Ankunft
 
  Bahnverkehrsinformation
 

Contact

เกี่ยวกับเรา

การดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์

ITRIS Medical (Thailand) Co., Ltd. เป็นบริษัทผู้ให้บริการอิสระ ผู้ให้การดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ทั้งหมดที่มีอยู่ในโรงพยาบาลและสถานให้ บริการทางการแพทย์ ซึ่งบริการของเรามีทั้งการตรวจสอบความปลอดภัย การสอบเทียบ การบำรุงรักษา และการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์เกือบทั้งหมด ซึ่งรับประกันคุณภาพการดำเนินงานที่สอดคล้องเป็นไปตามกฏหมายและระเบียบข้อ บังคับขององค์การแพทย์ต่างๆ เช่น HA, FDA, JCI และ ECRI รวมทั้งข้อแนะนำในการดูแลรักษาและการตรวจสอบความปลอดภัยจากผู้ผลิต

จากการที่เราเป็นบริษัทผู้ให้บริการอิสระไม่ขึ้นอยู่ กับบริษัทใดๆ ทำให้เราสามารถให้บริการแบบโดยรวมแบบไม่แบ่งแยกเครื่องมือจากบริษัทใดบริษัท หนึ่งได้ การปฏิบัติงานจึงไม่ซับซ้อนยุ่งยาก ซึ่งทำให้เราสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ในราคาที่ต่ำกว่า

ITRIS Medical (Thailand) Co., Ltd. เป็นบริษัทในเครือของ ITRIS Group ซึ่งมีพนักงานมากกว่า 400 คนในสวิสเซอร์แลนด์

สำนักงานใหญ่ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

Hauptsitz Spreitenbach

 

    Switzerland Company Video Switzerland Company Video