×

บริการของเรา

ITRIS เป็นบริษัทผู้ให้บริการอิสระด้านการบริหารจัดการระบบเครื่องมือแพทย์แบบครบวงจรสำหรับโรงพยาบาล และสถานให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งการบริการครอบคลุม การสอบเทียบ, การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน และการซ่อมบำรุง

บริการของเรามีตั้งแต่การทำการตรวจนับและจัดเก็บข้อมูลไปจนถึงการซ่อมแซมและการทำการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์รวมทั้งการจัดทำเอกสารกำกับ ซึ่งการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆนี้จะถูกบันทึกลงในระบบฐานข้อมูลของ ITRIS Medical (MEDAS) ซึ่งเป็นระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเป็นของเราเอง ศักยภาพของเรานั้นไม่ได้มีเพียงแต่การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ การวางแผนงานด้านเทคนิคการแพทย์ และการให้บริการเกี่ยวกับทางด้านเทคนิคแบบครบวงจร แต่ยังรวมไปถึงการให้บริการพิเศษอื่นๆ เช่นการบริหารจัดการการสเตอริไลส์ อีกด้วย

การดำเนินงานที่สอดคล้องเป็นไปตามกหมายและระเบียบข้อบังคับขององค์การแพทย์ต่างๆ (HA, FDA, JCI, ECRI) และข้อแนะนำจากบริษัทผู้ผลิต

เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆขององค์การแพทย์ (HA, FDA, JCI, ECRI) เราจึงมีบริการการจัดทำเอกสารกำกับเพื่อแสดงสถานะและประวัติของเครื่องมือแพทย์ที่เราทำการดูแล รวมทั้งการบำรุงรักษาและการตรวจสอบสภาพเครื่องมือที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนด โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวมลงในระบบฐานข้อมูลของ ITRIS Medical. (SIAM) และหรือระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วของลูกค้า

การสอบเทียบ การบำรุงรักษา และการซ่อมบำรุง

วิศวกรการแพทย์ผู้มีคุณภาพสูงของเราจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบความปลอดภัย การสอบเทียบ การบำรุงรักษา และการซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ทุกประเภท ตั้งแต่เครื่องวัดความดันโลหิตแบบธรรมดา ไปจนถึงเครื่องมือศัลยกรรมแพทย์ เครื่องฆ่าและทำให้ปราศจากเชื้อ (Disinfector and Sterilizer) เครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัด(Surgery equipments) เครื่องดมยาสลบ (Anesthesia machine) เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator) และเครื่องมือในการวินิจฉัยโรคที่มีความซับซ้อน

การจัดทำเอกสารประกอบ และการตรวจนับและจัดเก็บข้อมูล

ทุกมาตรการและการดำเนินการทั้งหมด เช่นการรับเข้าและการนำออกเครื่องมือแพทย์ การแจ้งความผิดปกติ หรือการติดตามการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์นั้นๆ จะถูกบันทึกจัดเก็บลงฐานข้อมูล ซึ่งจะมีการระบุรหัสบัญชีไว้เพื่อช่วยในการประเมิณผลเกี่ยวกับงบประมาณค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย และจากการที่ ITRIS Medical. มีการบริหารจัดการฐานข้อมูลแบบศูนย์กลาง ทำให้ ITRIS Medical. มีฐานข้อมูลมากมายเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ต่างๆ ซึ่งระบุถึงคุณลักษณะทั้งหมด(ระดับความเสี่ยง/อันตราย จากการจำแนกตามหมวดหมู่ของ UMDNS และGMDN ) ของทุกรุ่น/แบบของเครื่องมือแพทย์ต่างๆ

การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง และการวางแผนการลงทุนใหม่

การประเมิณผลโดยแยกรายเครื่องมือเป็นการสร้างพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของเครื่องมือที่ดี ซึ่งการประเมินผลแบบนี้จะทำให้ผู้ทำการซ่อมบำรุงทราบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสถานะการทำงานของเครื่องมือ และยังช่วยทำให้การลงทุนใหม่ที่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณานั้นชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้วิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นๆได้อีกด้วย

การบริหารจัดการคุณภาพและการบริหารจัดการความเสี่ยง

เรามีข้อแนะนำต่างๆให้ลูกค้าในการจัดตั้งระบบการบริหารจัดการคุณภาพที่ครอบคลุม รวมทั้งการสนับสนุนต่างๆที่จะทำให้สถานบริการทางการแพทย์ของลูกค้าเข้าไปสู่การรับรองมาตรฐาน ส่วนในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นเป็นเสมือนจุดมุ่งเน้นของเราในการทำงานทางด้านเทคนิคการแพทย์ ทั้งทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และการทำงานอย่างต่อเนื่องของเครื่องมือ

การให้บริการสำหรับสถานบริการทางการแพทย์ (Medical Institutes)

ศักยภาพของเรานั้นไม่ได้มีเพียงแต่การให้บริการสำหรับลูกค้าโรงพยาบาลเท่านั้น แต่เรายังให้บริการสำหรับลูกค้าสถานบริการทางการแพทย์อื่นๆอีกด้วย วิศวกรการแพทย์ของเราจะทำการดูแลตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ต่างๆ ในสถานให้บริการทางการแพทย์ของคุณในกรณีที่มีเหตุผิดปกติเกิดขึ้น และจะดำเนินการซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ของคุณตามมาตรการการซ่อมบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพ

TOP