×

รายการผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ

ITRIS Medical Thailand Co., Ltd. เป็นบริษัทผู้ให้บริการอิสระ ในการดูแลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์

การดำเนินการบำรุงรักษา และการซ่อมแซมเป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย ในดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ โดยมีราคาค่าบริการที่น่าสนใจ และคุ้มค่า

บริษัทให้บริการดูแลระบบเครื่องมือแพทย์, บำรุงรักษา และซ่อมแซม สำหรับรายการเครื่องมือดังต่อไปนี้: :

A
Air Compression Therapy
Amalgumator
Anesthesia Machine
Arthroscope
Audiometer
Auto Pipet
Auto Transfusion
Auto, Kerato- Refractometer
Autoclave
Automated Hydrosonic Phacoemulcification
Automatic Coagulation Timer
Automatic External Defibrilator
Automatic Serology
Automatic Tablet Counting&Packing

 

B
Baby Scale
Bedside Monitor
Bilibed Bilirubin Meter
Bio Hazard Safety Cabinet
Biocular Indirect Ophthalmoscope
Biological Microscope
Blanket&Saline Warmer
Blood Bank Refrigerator
Blood Bank Freezer
Blood Warming System
Boiling Sterilizer
Brain Pressure Monitor

 

C
Capanograph Monitor
Cast Dust Vacuum
Central Monitoring System
Centrifuge
Co2 Incubator
Co2 Insufflator
Co2 Laser System
Cohledochoscope
Colonoscope
Compressar Strong
Cool Skin Dx Cpr Training
Cryo Super Deluxe
Cryosuergery
Curing Light

 

D
Defibrillator
Dental Chair
Dental Scale
Digital,Hygro-Thermometer
Digital, Thermometer
Duodenoscope

 

E
Ear Nose & Throst Unit
Echocadiography
Electric Suction
Electrical Bed
Electrical Strimulator
Electrocardiograph
Electroencephalograph
Electronic Scale
Electrophysiology
Electrosurgical Unit
Elelctrotherapy Combination
Elliptical
Emg
Endo Analyzer
Endoscopes
Endoscopic Claener
Enteral Feeding Pump
Etco2 Monitor Examination Light
Exercise Bike
Exercise Hand
Exercise Stress Test

 

F
Fetal Doppler
Fetal Monitor
Flowmeter
Frushing Pump

 

G
Gastroscope
Gynaecological Chair

 

 

H
Hand Held Pulse Oximeter
Hand Held Vascular Dopplers
Hansatome
Holter Dcg
Hot Air Oven
Hydrocolator
Hydraulic Bed
Hydraulic Bed For Transfer Patient
Hyper-Hypothermia

 

I
Incubator
Indirect Ophthalmoscope
Infant Incubator
Infant Ventilator
Infant Warmer
Infiltration Pump
Infusion Pump
Injector / Angiographic
Intra-Aortic Balloon Pump
Inventive Blood Pressure
Irrigation Pump

 

K

-

L
Laser System
Leg Extention
Leg Press
Lensmeter
Light Source
Lipo Injection
Lipo Selection
Lipo Suction

 

M
Microscope
Middle Ear Analyzer

 

 

N
Nerve Stimulator
Nibp Monitor

 

O
Operating Light
Operating Table
Ophthalmic Equipment Unit
Otoscope

 

P
Pacemaker
Paraffin Bath
Photo Therapy
Post Glucose Meter
Posturography
Pulse Oximeter

 

R
Respirometer
Resuscitators
Rotator

 

S
Sealer
Shortwave Th Unit
Slit Lamp
Sphygmomanometer
Spirometer
Standing Truk Flexion Meter
Suction Regulator
Syringe Pump

 

T
Telemetry
Therapedic Heating
Tiltable Electric
Traction Unit

 

U
Ultrasonic Cleaner
Ultrasonic Lithotrispy
Ultrasonic Nebulyzer
Ultrasonic Scaler
Ultrasound Scanner

 

V
Vacuum Theraphy
Vala Shape
Ventilator
Video Monitor
Video System
Vital Sign Monitor

 

W
Warmer Unit
Water Baths
Weight Scale
TOP