×

ซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ITRIS Medical สนับสนุนสถาบันสุขภาพมากกว่า 500 แห่ง

การบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์

เราดูแลสถาบันสุขภาพมากกว่า แห่ง

การตรวจสอบการให้บริการและการบำรุงรักษา

ลูกค้าของเรา ได้แก่ โรงพยาบาลคลินิกคลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพบริการฉุกเฉินโรงพยาบาลเกษียณอายุและพยาบาลการปฏิบัติงานของแพทย์นักกายภาพบำบัด

บริการ

ITRIS เป็นคู่ค้าที่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิตและตัวแทนผู้ผลิตหลายราย

PREV
NEXT

เพียงแค่ถามเราแล้วเรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ

เกี่ยวกับเรา

การบำรุงรักษา การซ่อมบำรุง การตรวจสอบความปลอดภัย และการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์

ITRIS Medical (Thailand) Co., Ltd. ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2010 ซึ่ง ITRIS Medical. นั้นเป็นบริษัทในเครือของ ITRIS Group Switzerland ผู้ให้บริการอิสระ สำหรับองค์กรและสถานให้บริการทางสุขภาพตั้งแต่ปี 1999 โดยรับหน้าที่ในการดูแลและการบำรุงรักษาและการซ่อมบำรุงรวมทั้งการตรวจสอบความปลอดดภัยและการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ทั้งหมดที่มีอยู่หรือบางส่วนตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งเรารับรองคุณภาพการดำเนินงานที่สอดคล้องเป็นไปตามกฏหมายและระเบียบข้อบังคับขององค์การแพทย์ต่างๆ เช่น HA, FDA, JCI, และ ECRI รวมทั้งข้อแนะนำในการดูแลรักษาและการตรวจสอบความปลอดภัยจากผู้ผลิตอีกด้วย

TOP